O BLOGU / KONTAKTE

Blog je určený pre ľudí, ktorí chcú rozširovať a absorbovať vedomosti o témach týkajúcich sa zdravia, správneho tvaru tela a pohody. Je tiež potrebné pripomenúť, že zdravé telo je zdravá myseľ. Cítiť sa dobre je dobré pre náš život. Máte nejaké pripomienky alebo otázky? Vyplňte formulár: